Under 2019 bildades policygruppen för en sund taxinäring på initiativ av Förbundet. I policygruppen ingår Förbundet, Svenska Transportarbetareförbundet, Transportstyrelsen, Ekobrottsmyndigheten, Polisen samt Skatteverket.

– Det övergripande syftet med gruppens arbete är att finna metoder för att motverka brottslighet och andra typer av överträdelser som underminerar sunda villkor inom, och gränsande till, taxinäringen säger Johan Dufva, Branschjurist Svenska Taxiförbundet, som sedan hösten 2019 är Policygruppens sekreterare.

Efter att Förbundet har lyft frågan om svarttaxi genom sociala medier, framförallt via Facebook, har Skatteverket under året inlett en särskild granskning av problemet. Resultatet av granskningen ska presenteras innan årets slut.

Gruppen har under 2019 haft fem möten, där Förbundet har arbetat för att förbättra villkoren för våra medlemmar och för att säkerställa att myndigheterna har rätt resurser, verktyg och prioriteringar.

Förbundets senaste rapport om svarttaxi publicerades i november.

Läs rapporten här: