SCB´s statistik på konkurser i taxibranschen

Statistiska Centralbyrån, SCB, sammanställer statistik varje månad på inledda konkurser i taxibranschen.

I december 2021 inleddes 10 st konkurser, jämfört med 11 st i december 2020. Av de 10 företagen i år är nio st aktiebolag och ett företag enskild firma. I december 2020 var 10 företag aktiebolag och ett företag enskild firma. Noterbart är att alla 10 företag inte har någon anställd.

Summering av antalet inledda konkurser i taxibranschen år 2021

Totalt antalet inledda konkurser 2021 var 119 st, jämfört med 152 st 2020, en minskning med närmare 22 procent.

Av de 119 företagen var 111 st aktiebolag, sju st enskild firma och ett företag var handelsbolag.

År 2020 var 133 st aktiebolag, 16 st enskild firma och 3 företag handelsbolag.