Coronaviruset påverkar hela vårt samhälle. Spridningen av COVID-19 utmanar våra bedömningar och vårt handlande på många områden. Ett av dem är riskbedömning och åtgärder på arbetsplatsen. Vilka åtgärder som ger bäst effekt kan se olika ut på olika arbetsplatser och kan vara av flera slag. Ibland går det inte att ta bort risken helt utan det handlar om att minska risken eller hur man på bästa sätt kan hantera den.

Under detta webbinarium går vi igenom hur de allmänna rekommendationer och riktlinjerna ska tillämpas, dina och företagets skyldigheter enligt Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd, samt vad du rent praktiskt behöver göra för att följa Folkhälsomyndighetens och Svenska Taxiförbundets rekommendationer.

FAKTA

Utbildningen sker digitalt där teoretisk undervisning om virus, bakterier, smittspridning och smittvägar varvas med undervisning om bemötande och kommunikation, hygienrutiner samt rengöringsrutiner och hur detta praktiskt kan tillämpas i det dagliga arbetet inom taxibranschen. Kunskaper som dessa kommer väl till pass inte minst för de taxiföretag som kör färdtjänst, sjuktransport och skolskjuts men även viktigt inför den stundande turistsäsongen.

Webbinariet riktar sig till medarbetare i taxibranschen och sker i regi av och i samarbete mellan Sophiahemmet Högskola och Svenska Taxiförbundet.

Se hela utbildningen i videon nedan

Dela artikel