Utbildning i säkra resor

 

 

Taxibranschen har dragit igång en omfattande utbildning till dig som är taxiåkare eller förare med anledning av covid-19-pandemin. Utbildningen finns att genomföra som en webbutbildning eller podd. Bakom utbildningen står Sophiahemmet Högskola och Svenska Taxiförbundet.

Taxibranschen har dragit igång en omfattande utbildning till dig som är taxiåkare eller förare med anledning av covid-19-pandemin. Utbildningen finns att genomföra som en webbutbildning eller podd. Bakom utbildningen står Sophiahemmet Högskola och Svenska Taxiförbundet.

Det är viktigt att resenärer som åker taxi oavsett var i landet det sker ska känna sig trygga och säkra. Utbildningen ger taxiåkerierna och förarna både de teoretiska kunskaperna och de praktiska verktyg som behövs för att göra resan tryggare för såväl förare men framförallt allt resenärer.

Utbildningen är en viktig del av branschens arbetet för att säkerställa att taxibranschen håller en hög säkerhets- och kunskapsnivå om covid-19-pandemin. Åkeriernas och förarnas kunskap och handlande är avgörande på vilket sett taxibranschen tar sig ur krisen.

Utbildningen är 30 min lång och Svenska Taxiförbundet råder starkt alla åkerier och förare att genomföra utbildningen.

FAKTA

Utbildningen sker digitalt via webben eller podd där teoretisk undervisning om virus, bakterier, smittspridning och smittvägar varvas med undervisning om bemötande och kommunikation, hygienrutiner samt rengöringsrutiner och hur detta praktiskt kan tillämpas i det dagliga arbetet inom taxibranschen. Kunskaper som dessa kommer väl till pass inte minst för de taxiåkerier och förare som kör färdtjänst, sjuktransport, rullstolstaxi, riksfärdtjänst och skolskjuts. Utbildningen riktar sig till alla taxiåkerier och förare i taxibranschen och sker i regi av och i samarbete mellan Sophiahemmet Högskola och Svenska Taxiförbundet.