Regeringen beslutade den 23 maj att skärpa de straffrättsliga reglerna om beställaransvar i yrkestrafiklagen (2012:210) och taxitrafiklagen (2012:211). Beställare som sluter avtal med trafikutövare ska kontrollera att transporten sker med stöd av rätt tillstånd.

Vidare ska den krets som kan hållas ansvariga om en transport skett utan rätt tillstånd utvidgas till att omfatta alla som har beställt den aktuella transporten. Samtliga beställare i en avtalskedja kan enligt förslaget dömas till ansvar, om beställaren känt till eller haft skälig anledning att anta att tillstånd saknades. Endast yrkesmässiga beställare kan dömas till ansvar. Det skärpta beställaransvaret syftar till att öka regelefterlevnaden på yrkestrafikområdet och taxitrafikområdet och därigenom skapa ordning och reda på vägarna.

Ändringarna träder i kraft den 1 juli 2018.

Svenska Taxiförbundet utvecklar för närvarande sitt system för Behörighetskontroll av yrkesförare, BKY, för att göra det enklare för transportföretag och transportbeställare att kontrollera att de företag som utför transporterna har giltiga trafiktillstånd. Lansering av den nya tjänsten kommer att ske under hösten.

Sedan tidigare har BKY gjort det möjligt att på ett enkelt sätt kontrollera giltiga förarbehörigheter inom yrkestrafiken. För närvarande kontrolleras cirka 60 000 buss-, taxi- och lastbilsförares behörigheter varje natt. Fler tillkommer kontinuerligt.