Skatteverket ska granska förmedling av olaglig taxiverksamhet i sociala medier, ett fenomen som vuxit de senaste åren. Förmedlingen sker ofta i slutna grupper. Skatteverkets kontroller syftar till att motverka osund konkurrens som drabbar laglig taxiverksamhet.

 

– Olaglig taxiverksamhet är i sig är inget nytt problem. Det vi ser är att köpare och säljare använder nya kanaler för att mötas, och då flyttar vi vår kontroll dit problemen finns, säger Susanna Bengtsson, samordnare på Skatteverket.

De senaste åren har det skapats grupper i sociala mediekanaler för privatpersoner som kör andra personer mellan olika platser mot betalning. Grupperna beskriver sig ibland som forum för samåkning, vilket blir missvisande om körningarna sker mot betalning.

– Om du kör personer och tar betalt är huvudregeln att ersättningen du får är skattepliktig. Även frivilliga betalningar som du får för att du kört personer ska tas upp som inkomst i deklarationen. Kör man i större omfattning kan det klassas som näringsverksamhet, säger Susanna Bengtsson.

Utöver att redovisa intäkter och skatter på rätt sätt krävs det tillstånd från Transportstyrelsen för att bedriva taxitrafik.

– Personer som köper körningar av förare som saknar tillstånd och inte betalar skatt stödjer en olaglig verksamhet, förarna saknar i regel också utbildning och försäkringar för att köra taxi, säger Susanna Bengtsson.

Skatteverket genomför kontroller av taxiverksamhet och kan besluta om höjd skatt och skattetillägg vid oredovisade inkomster. I grövre fall kan Skatteverket anmäla skattebrott.

– Skatteverket arbetar för att det ska råda lika villkor och en sund konkurrens på taximarknaden, säger Susanna Bengtsson.