Taxiverksamheten UberPop har inte lägre tillåtelse att bedrivas i Sverige. Svenska Taxiförbundet har tidigare larmat om att UberPop inte efterlevde de regler som gäller för taxi i Sverige. Skatteverket skönbeskattar nu företaget som har sitt säte i Nederländerna och ingår i Uber International Holding B.V. Företaget har hävdat att de inte bedrivit transporttjänster utan endast varit en förmedlare av resor med taxi mot en avgift från taxiföraren. Skatteverket håller inte med om det utan anser att företaget har betalat ersättning/lön för arbetet som taxiförarna utfört. Förarna har inordnats i en verksamhet och har därmed inte bedrivit någon självständig näringsverksamhet. Arbetsgivaravgifter ska därför betalas av företaget som anlitat taxiförarna.