I Branschläget 2019 som nyligen publicerats ger Svenska Taxiförbundet en bild av hur det står till i branschen. Rapporten beskriver hot och möjligheter. Orosmolnen hopar sig med en ökande osund konkurrens på taximarknaden. Nya former av svarttaxi har snabbt etablerat sig och tränger ut seriösa taxiföretag, inte minst på mindre orter.

Petra Kling, marknad och försäljningschef, Taxi Göteborg ger en bild av att bilsamhället är på väg bort då allt fler trafikanter väljer bort att äga en egen bil. Det skapar ett ökat behov av transporttjänster där taxi får en allt viktigare roll som ett flexibelt alternativ.

Läs mer: