Sverige har en stor utmaning i att göra landsbygden till en attraktiv plats för företag att vilja etablera sig i, turister att vilja besöka och traktens medborgare att kunna bo kvar i och de utflyttade att komma tillbaka till. I detta är taxi en viktig pusselbit.

Läs hela skrivelsen via länken nedan:

Relaterade dokument:
Skrivelse: Landsbygdskommittén