Statlig offensiv mot fusk och välfärdsbrottslighet i regeringens höstbudget

Regeringen presenterade på måndagen kommande förslag i arbetet mot välfärdsbrottsligheten. Regeringen vill inrätta en ny myndighet för systemövergripande kontroll av utbetalningar från välfärdssystemen. Dessutom ska ytterligare medel anvisas till berörda myndigheter för att bekämpa fel och fusk och för att förstärka arbetet mot arbetslivskriminalitet. Totalt handlar det om tillskott på närmare 200 miljoner kronor nästa år. Förslagen kommer att ingå i regeringens budgetproposition för 2022.

– Inte en enda krona ska gå till kriminella. Från regeringens sida är vi fast beslutna att slå ner hårt på alla angrepp på det gemensamma, säger Magdalena Andersson.

Enligt förslaget ska den nya myndigheten inleda sitt verksamhet 2023 för att vara fullt uppbyggd vid årsskiftet 2025/2026. I den kommande höstbudgeten beräknar regeringen 29 miljoner kronor för 2023 och 82 miljoner kronor för 2024 under uppbyggnadsfasen. Myndigheten ska i sitt arbete väga den enskildes rätt till integritet mot det allmännas behov av tillgång till information i kontrollsyfte.

Tretton myndigheter får tillskott i arbete mot fusk och välfärdsbrottslighet.

I budgetpropositionen kommer regeringen dessutom föreslå betydande tillskott till befintliga myndigheter och deras arbete för att motverka felaktiga utbetalningar, skattebrott, bidragsbrott, arbetslivskriminalitet, penningtvätt och finansiering av terrorism. Även åtgärder för ordning och reda på vägarna ingår. För år 2022 föreslås närmare 200 miljoner kronor tillföras området. För år 2023 trappas satsningen upp till ca 230 miljoner kronor och för år 2024 till ca 300 miljoner kronor.

– Den statliga offensiven innebär att det ska bli fler razzior på byggarbetsplatser, fler kontroller av yrkestrafiken på våra vägar och att en ny myndighet ska inrättas för att se till att våra skattemedel inte ska gå till fuskare och kriminella, säger Magdalena Andersson.

Pengarna ska bland annat användas för att stärka samverkan mot arbetslivskriminalitet och förstärka kontrollen av arbetsmiljön genom utökad tillsyn. Pengar avsätts även frö att myndigheter ska kunna göra fler kontroller för att upptäcka och stoppa oseriösa aktörer i välfärden.

De myndigheter som ingår i satsningen är Försäkringskassan, Kronofogdemyndigheten, Skatteverket, Arbetsförmedlingen, Inspektionen för vård och omsorg, Arbetsmiljöverket, Bolagsverket, Finansinspektionen, Länsstyrelserna i Skåne, Stockholm och Västra Götaland, Polismyndigheten, Spelinspektionen, Fastighetsmäklarinspektionen samt Transportstyrelsen.

Så fördelas pengarna i budgetsatsningen

miljoner kronor202220232024
En ny myndighet mot fusk och fel i välfärdssystemen2982
Motverka missbruk av välfärdssystemen och skattefusk2388
Motverka etablering av oseriösa aktörer i välfärden484848
Motverka arbetslivskriminalitet och stärkt kontroll av arbetsmiljön356085
Stärkt arbete mot organiserad ekonomisk brottslighet121212
Ordning och reda på vägarna777270
195229305

« Ta del av pressmeddelandet på regeringen.se