Stefan Fölster, nationalekonom och författare till rapporten “Från ta sig till hållplats till hämtas hemma – Samhällsvinster av att påskynda kollektivtrafikens paradigmskifte” samlade stor publik på Persontrafik, Stockholmsmässan, som ägde rum den 22-24 oktober.

Stefan pekade på att rådande transportpolitik hamnat i en återvändsgränd. Antalet bilar ökar, liksom trängseln på våra vägar. Koldioxiden minskar inte i tillräcklig omfattning och de styrmedel som hittills använts har visat sig felriktade och de stora investeringar som diskuterats ger små miljöeffekter. Buss och tåg byggs ut, men kostnaderna ökar mycket snabbare än antalet passagerare. De stora vinsterna skulle uppstå genom en övergång till Hämtas hemma transporter som skulle göra det enklare för resenärer att avstå egen bil. För att snabba på processen behövs en skattereduktion för resorna med cirka 50 procent. För såväl offentliga kassor som för samhällsekonomin skulle denna satsning vara vida mer lönsam än något annat infrastrukturprojekt som inkluderas eller övervägts i den nationella transportplanen som sträcker sig till år 2029. Kommuner har idag överdrivna incitament att bedriva skattefinansierad kommunal verksamhet i stället för att välja en lägre skatt och låta medborgarna själva välja vad de vill lägga pengar på. Ett statligt Hämtas-hemma skatteavdrag riktad till privatpersoners inköp av transporttjänster är en betydligt mer resurseffektiv lösning.

Peter Örn, seminariets moderator, lovordade rapporten som han menade visar att det finns konkreta förslag för att minska privatbilismen här och nu som bidrar till en bättre miljö.