Svenska Taxiförbundet kommenterar regeringens vårproposition: Regeringen lämnar för mycket kvar att önska

– Återstarten av den svenska ekonomin finns inom att personalintensiva små och medelstora företag vågar investera och anställa. Därför är det viktigt att förbättra stöden och införa kraftiga skattelättnader. Istället lämnar regeringen för mycket kvar att önska inför framtiden, säger Svenska Taxiförbundets förbundsdirektör Claudio Skubla i en kommentar.

Sveriges taxiföretag vill se en framgångsrik nystartspolitik som är både uthållig och flexibel. Att återstarta Sverige kommer att kräva företag som vågar investera och anställa. Vi måste sikta högre än att bara ta oss tillbaka dit vi var innan pandemin bröt ut. Inte bara för att återhämtningen kommer kräva mer, utan också för att den svenska taxibranschen redan innan krisen var under svår ekonomisk press.

– Vår samlade bedömning är att de åtgärder som regeringen föreslagit i vårpropositionen lämnar för mycket kvar att önska för en återstart för Sveriges tjänsteföretag, säger Svenska Taxiförbundets förbundsdirektör Claudio Skubla.

– Återstarten av den svenska ekonomin finns inom att personalintensiva små och medelstora företag vågar investera och anställa. Därför är det viktigt att förbättra stöden och införa skattelättnader. Istället lämnar regeringen för mycket kvar att önska inför framtiden, säger Claudio Skubla.

Lönekostnaderna är den helt dominerande kostnaden för taxiföretagen och avgör i hög grad konkurrenskraft och tillväxtmöjligheter. I det korta perspektivet behöver den tidigare sänkningen av arbetsgivaravgifterna återinföras och omfatta hela år 2021. På längre sikt bör uttaget av arbetsgivaravgifter och egenavgifter sänkas generellt. Regeringen bör även överväga en generell skatteamnesti för tjänsteföretagens uppskjutna skatter från det tunga året 2020.

Svenska Taxiförbundet har under hela krisen uppmärksammat regeringen på att stöden till taxiföretagen lätt kan förenklas. Det ekonomiska underlaget för taxi finns tillgängligt för Skatteverket i redovisningscentraler. Myndigheten kan enkelt och fusksäkert göra uttag för aktuella månader och därmed få fram uppgifter om varje taxiföretags intäktstapp. Stödet kan sedan betalas ut till respektive företags skattekonto. Allt detta utan inblandning av taxiföretagen.

– De seriösa taxiföretagen kan och vill bidra till att Sverige snabbt tar sig ur krisen och möjliggöra en starkare och växande ekonomi där fler jobb skapas. Men det förutsätter en förutsägbar, hållbar och flexibel politik som utgår ifrån de små och medelstora personalintensiva tjänsteföretagens situation, säger Claudio Skubla.