Svenska Taxiförbundet lämnar Partnersamverkan

Svenska Taxiförbundet lämnar vid årsskiftet Partnersamverkan.

– Svenska Taxiförbundet har uppskattat samarbetet i Partnersamverkan där vi varit medlemmar sedan starten år 2008. Mycket händer inom området för persontransporter och nya former för mobilitetstjänster är under utveckling, tjänster som ska leda till mer hållbara resor och ökad tillgänglighet för fler resenärer. I den utvecklingen har taxinäringen ambitionen att ta en mer aktiv roll, varför vi från och med år 2020 väljer ett bredare samarbete med fler aktörer. Självklart kommer medlemmarna i Partnersamverkan att vara fortsatt viktiga för oss, säger Claudio Skubla, förbundsdirektör i Svenska Taxiförbundet.