Svenska Taxiförbundet motsätter sig Transporstyrelsens tillsynsavgift

Transportstyrelsen fattade den 24 november 2021 beslut om att införa en årlig tillsynsavgift för taxiförarlegitimation per den 1 januari 2023. Motivet för införandet av denna tillsynsavgift var att Transportstyrelsen hade ökade kostnader.

Transportstyrelsen presenterade detta förslag i juni år 2021 och Svenska Taxiförbundet invände genast mot förslaget och pekade på den negativa konsekvensen denna avgiftshöjning samt de andra som infördes redan 1/1 2022 skulle få för en redan hårt pressad taxinäring. Dessa invändningar gav dessvärre inget resultat och den 1/1 2022 höjdes flera avgifter. Den nu aktuella tillsynsavgiften infördes dock först den 1/1 2023.

Samtliga innehavare av taxiförarlegitimationer i Sverige fick under sommaren 2022 ett brev från Transportstyrelsen om denna tillsynsavgift. Vill man ha kvar sin TFL – även om man inte använder den – måste man således betala den årliga tillsynsavgiften om 175 kr. Vill man inte ha kvar sin TFL skall man själv avanmäla detta senast den 31 december året innan. De som ej avanmälde sin TFL senast den 31 december 2022 måste således betala tillsynsavgiften även om de nu inte längre vill ha kvar sin TFL. Det går att avanmäla denna men det gäller då först för år 2024.

Betalas inte tillsynsavgiften skickar Transportstyrelsen ut påminnelse och betalas inte denna lämnar myndigheten över till Kronofogden.

Svenska Taxiförbundet jobbar för att avgifterna inte skall höjas ytterligare per den 1/1 2024, något som Transportstyrelsen redan aviserat kan komma att ske.

För ytterligare information i ärendet kan berörda medlemmar kontakta Taxiförbundets jurist Tommy Pilarp på juridik@taxiforbundet.se

 

Läs mer om avgiften hos Transportstyrelsen här:Transportstyrelsens avgifter