Rapporten Sveriges Hemligaste kollektivtrafik, som är en uppdaterad kartläggning av den anropsstyrda kollektivtrafiken i Sverige, finns nu för nedladdning på Förbundets hemsida. I flera regioner, kommuner och landsting erbjuds allmänheten anropsstyrd kollektivtrafik, ofta med taxifordon. Anropsstyrd kollektivtrafik innebär att resenären beställer sin resa via telefon, hemsida eller applikation. Tjänsten erbjuds i regel resenärer som bor långt från en hållplats eller efter en linje som trafikeras sällan med få resenärer. Men, det är få som känner till transporttjänsten då den inte marknadsförs. Därav rapportens namn.

Av de 21 regioner som ingår i rapporten är det knappt hälften som gjort en ekonomisk utvärdering av sin tjänst anropsstyrd trafik, säger Irene Fällström, Svenska Taxiförbundet. Trots det finns många positiva röster om att tjänsten är såväl uppskattad hos resenärerna som att den innebär en kostnadsbesparing. Många regioner har dessutom ambitionen att utveckla tjänsten. Reglerna för att nyttja den anropsstyrda trafiken är dock lika många som regionerna och dessutom ofta både omfattande och svåra att överblicka. 

– Med ett nationellt regelverk skulle den anropsstyrda trafiken kunna bli enklare, mer tillgänglig och ”rättvis” för alla, oavsett var i landet man bor, säger Irene Fällström. Förbundets förslag är att regeringen inför en skattereduktion för taxi, liknande ett RUT och ROT avdrag. Det skulle spara regionernas utvecklings- och administrativa kostnader samt erbjuda en ökad livskvalitet för fler människor som idag inte kan/vill/ eller har möjlighet att köra egen bil. En vinna-vinna situation för alla som har långt till kollektivtrafikens noder.