Persontrafik arrangeras på Svenska Mässan i Göteborg den 20-22 oktober 2020. Under de tre mässdagarna kommer deltagarna att erbjudas ett unikt seminarieprogram riktat till alla som på något sätt är verksamma inom kollektivtrafiken. Det blir ett högklassigt program som skall behandla gemensamma frågor, dagsaktuella ämnen, framtid och utveckling. Här skall ges utrymme för nya tankar, friska idéer och het debatt.

För att fånga upp alla goda idéer på ämnen och talare vill vi bjuda in dig att komma med förslag på det som du vill lyssna på. Vilka ämnen intresserar dig? Vet du någon bra talare eller kanske en Keynote speaker? Lämna förslag på ämne och/eller talare och var med och påverka innehållet.

Lämna förslag på ämne och/eller talare och var med och påverka innehållet

Har ni frågor rörande seminarieprogrammet kontakta gärna

Mattias Andersson, Svensk Kollektivtrafik
mattias.andersson@svenskkollektivtrafik.se 08-452 71 39