Ta en taxi och bidra till klimatmålen 2030!

Svenska Taxiförbundet lanserar våren 2024 kampanjen ”Ta en taxi för klimatet” via sociala medier. I en kortfilm beskrivs hur en resa med taxi kan bidra till en mer klimatsmart resa.

– Många behöver en bil i det dagliga livet, men det finns också en stor grupp som skulle kunna ersätta den egna bilen med kollektivtrafik, taxi, hyrbil och cykel, vilket gynnar såväl miljö som plånbok, säger Natalee Ågren, verksamhetschef, Svenska Taxiförbundet.

– Vi ser att det finns flera skäl till att gå från att vara bilägare till att bli miljösmart resenär:

  • En stor fördel med att minska andelen privata bilar är att framkomligheten i städerna ökar. Med mindre trängsel och köer minskar också onödiga utsläpp. Färre bilar kan nyttjas mer effektivt samtidigt som vi klarar resebehoven. Många tycker att taxi är dyrt. Men om du räknar efter är chansen stor att du kommer att upptäcka att det du sparar på att inte ha egen bil tar dig långt.
  • Kollektivt resande och delning av våra resurser är de viktigaste nycklarna till att minska beroendet av bilar. På många orter i Sverige har regionerna valt att upphandla anropsstyrda resor med taxi som en del av kollektivtrafiken. En populär resetjänst som ökar tillgängligheten för människor som inte kan eller vill köra en egen bil.

Se filmen här:

taxiforklimatet.se

Om Svenska Taxiförbundet

Svenska Taxiförbundet är en branschorganisation som företräder svenska taxiföretag. Konkurrens på lika villkor och ett ökat miljö- och trafiksäkerhetsarbete inom taxinäringen är exempel på frågor som Förbundet driver för att bidra till ett hållbart Sverige.

 

Presskontakt

Natalee Ågren
Verksamhetschef
Svenska Taxiförbundet
natalee.agren@taxiforbundet.se
073 065 66 78