Aktuella remisser

Aktuella remisser

Utfasningsutredningen Utredningen, föreslår olika åtgärder för hur Sverige ska kunna fasa ut fossila drivmedel i Sverige kostnadseffektivt, hållbart och inte minst miljömässigt. Fortsatt ska grundläggande tillgänglighet tillgodoses. Remissvar ska lämnas fredagen den 6...