Företagens Mobilitetsråd bildat

Företagens Mobilitetsråd bildat

Anna Kramers, programchef för Mistra SAMS som står för Sustainable Accessibility and Mobility Services, KTH, var inbjuden talare till Företagens Mobilitetsråd. Anna presenterade det pågående forskningsprojektet för hur överflyttning från privatbil till delad mobilitet...