Sänkning av egenavgifter under hela 2020

Sänkning av egenavgifter under hela 2020

För att mildra de ekonomiska konsekvenserna av COVID-19 för enskilda företag finns möjlighet att söka stöd för sänkning av egenavgifter. Det innebär tillfälligt sänkta egenavgifter för dem som idag betalar fulla egenavgifter. Du har rätt till sänkta egenavgifter om du...