Enkla licensavgifter stoppar fusk och skapar jobb

Enkla licensavgifter stoppar fusk och skapar jobb

DEBATT: Redan innan pandemin behövdes hundratusentals nya jobb. Utsikterna att skapa dessa såg bäst ut i olika branscher som utför personliga tjänster som nu har drabbats hårdast. Därför är punkten i det så kallade januariavtalet så viktig som avser ambitionen att...
Hemställan om förlängning av krisåtgärder

Hemställan om förlängning av krisåtgärder

Under senare tid har det ekonomiska allmänna läget förbättrats i Sverige, dock inte för taxinäringen vars ekonomiska situation är fortsatt mycket ansträngd. Svenska Taxiförbundet bedömer det som akut att taxiföretagen snarast får besked om förlängda och förstärkta...