Remissvar: Covid-19-lag

Svenska Taxiförbundet (Förbundet) är branschorganisationen för Sveriges taxiföretag, och inkommer härmed med svar på ovan rubricerade promemoria. Sammanfattning Covid-19-lagen bör gälla i högst sex månader med en utvärdering som följer upp träffsäkerheten och det...