Fasa in och fasa ut

Fasa in och fasa ut

Den 1 juni tog miljö- och klimatminister Per Bolund emot utredningen av utfasning av fossila drivmedel och förbud mot försäljning av nya bensin- och dieseldrivna bilar. Fossila drivmedel i inrikes transporter och arbetsmaskiner i Sverige ska vara utfasade senast år...