Myndigheterna om det nya coronaviruset

Myndigheterna om det nya coronaviruset

Enligt Folkhälsomyndigheten är risken för att upptäcka fall av coronasmitta i Sverige mycket hög. Risken för spridning i Sverige bedöms dock som måttlig. Coronautbrottet har sitt ursprung i centrala Kina men spridning förekommer i andra länder, även Sverige. Alla...