Fasa in och fasa ut

Fasa in och fasa ut

Den 1 juni tog miljö- och klimatminister Per Bolund emot utredningen av utfasning av fossila drivmedel och förbud mot försäljning av nya bensin- och dieseldrivna bilar. Fossila drivmedel i inrikes transporter och arbetsmaskiner i Sverige ska vara utfasade senast år...
”Kontroller på väg” ett positivt första steg

”Kontroller på väg” ett positivt första steg

Svenska Taxiförbundet välkomnar att ett första steg har tagits i en riktning som förhoppningsvis kan leda till en sund taxinäring men efterlyser klarare och tydliga regler för vad som skall anses vara olaglig taxiverksamhet innan överträdelse av befintliga regler...