Frågor och svar om korttidsarbete 2021

Frågor och svar om korttidsarbete 2021

Stödet till korttidsarbete kommer att förlängas till juni 2021. Förlängningen kommer att regleras i en ny tillfällig lag, vilket i praktiken innebär att förlängningen blir ett nytt stöd. Samtidigt görs ändringar i den befintliga lagen om stöd vid korttidsarbete. Nedan...

Remissvar: Covid-19-lag

Svenska Taxiförbundet (Förbundet) är branschorganisationen för Sveriges taxiföretag, och inkommer härmed med svar på ovan rubricerade promemoria. Sammanfattning Covid-19-lagen bör gälla i högst sex månader med en utvärdering som följer upp träffsäkerheten och det...