Aktuella remisser

Aktuella remisser

Utfasningsutredningen Utredningen, föreslår olika åtgärder för hur Sverige ska kunna fasa ut fossila drivmedel i Sverige kostnadseffektivt, hållbart och inte minst miljömässigt. Fortsatt ska grundläggande tillgänglighet tillgodoses. Remissvar ska lämnas fredagen den 6...
”Kontroller på väg” ett positivt första steg

”Kontroller på väg” ett positivt första steg

Svenska Taxiförbundet välkomnar att ett första steg har tagits i en riktning som förhoppningsvis kan leda till en sund taxinäring men efterlyser klarare och tydliga regler för vad som skall anses vara olaglig taxiverksamhet innan överträdelse av befintliga regler...