Remissyttrande om ett nationellt biljettsystem

Remissyttrande om ett nationellt biljettsystem

Svenska Taxiförbundet är positivt till inriktningen i utredningen om ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik i hela Sverige. Förbundet ställer sig dock frågande till varför inte fler typer av tjänster föreslås ingå i biljettsystemet. Utredningen föreslår...