I april kommer alla läsare av Dagens Industri att få en tidning från Svenska Taxiförbundet och Biluthyrarna i Sverige. Bilagans syfte är att öka kunskapen om utmaningarna för framtidens persontrafik; hur kan vi underlätta resandet och samtidigt bidra till klimatmålen?  Tidningen kommer, i intervjuer och reportage, beskriva och presentera mobilitetslösningar med nya perspektiv. Allt från vad som kan göras för att lösa trängseln i storstäderna till hur människor i hela landet ska kunna erbjudas transportlösningar som fungerar för framtiden.

 För mer information kontakta Irene Fällström, irene.fallstrom@taxiforbundet.se