Det är ett allvarligt problem att samtliga Uberbilar bryter mot lagkravet på korrekta kvitton och att 8 av 10 Uberbilar rapporterar fel intäkt. App Riders Stockholm borde erkänna detta och rätta sig efter lagen. Istället hittar man på egna regler som saknar grund i svensk lagstiftning (SvD Debatt 18/6).

Därför är det bra att Transportstyrelsen påpekar att App Riders har fel och klargör att taxametern alltid ska användas (SvD Debatt 19/6). Transportstyrelsens påpekande gör det lite lättare att vara seriös taxiförare. Varje gång någon inte rapporterar in rätt intäkt i taxametern, eller erbjuder kunden ett riktigt kvitto, snedvrids nämligen konkurrensen. Det låter inte så farligt, men att verka utan rättvis konkurrens är i längden förödande för hela taxibranschen. Inga seriösa företagare i någon bransch kan konkurrera mot aktörer som undviker att betala skatt.

 Vi behöver fler myndighetsrepresentanter och politiker som pratar om detta. God skattemoral och hög reglerefterlevnad är inget som uppstår av sig själv. Beslutsfattarna behöver vårda detta!

 Det är synd att jätteföretaget Uber inte vågar ta debatten själv, utan sänder fram en enskilda åkare som talespersoner. Istället borde Uber hjälpa sina åkare att göra rätt. Åkarna riskerar nämligen att drabbas av dryga skattetillägg om myndigheterna skulle börja kontrollera verksamheten. Ubers tidigare tjänst Uberpop ledde till att fler än 100 svenska förare ställdes inför domstol. Men ledningen i USA gick fria och blev istället rika på sina aktier.

 Svenska Taxiförbundet välkomnar konkurrens och slår vakt om den öppna svenska taxilagstiftningen som tillåter vem som helst att etablera sig. Vi skulle gärna ta emot Uber som medlemsföretag om företaget anpassar sitt amerikanska system till svensk lag.

 Ansvariga myndigheter, det vill säga Skatteverket, Transportstyrelsen och Polisen, bör fram tills dess skärpa kontrollen. Om regeringen vill bevara trovärdigheten för svensk skattekontroll bör den omedelbart stoppa möjligheten att ha ett parallellt system för intäkter som går vid sidan av lagstiftningen om taxameter.

Claudio Skubla, Förbundsdirektör, Svenska Taxiförbundet

Länk till SvD: