Taxibranschen begär förlängning av stödåtgärder

Förra veckans nedstängning av samhället ökar osäkerheten för taxibranschens många små, oftast familjeägda företag. Därför finns det ett behov av förlängningar av stöden till taxiföretagen, skriver Svenska Taxiförbundet i en ny hemställan till regeringen.

Under de senaste månaderna har det ekonomiska allmänna läget förbättrats i Sverige. Samtidigt är läget mycket splittrat i näringslivet. Enskilda branscher som taxibranschen upplever en fortsatt mycket ansträngd ekonomisk situation.

Det finns mot bakgrund av en allt djupare ekonomisk kris inom vissa branscher och på grund av tillståndet i Sverige och omvärlden ett behov av att förändra, förlänga och utvidga stödåtgärderna.

— Att inte förlänga stöden leder till en snabb spridning av sotdöden bland taxiföretagen, med stora följder inom såväl den svenska ekonomin och den samhällsviktiga särskilda kollektivtrafiken, säger Claudio Skubla förbundsdirektör Svenska Taxiförbundet.

Nedstängningen av samhället

Förra veckans besked från Folkhälsomyndigheten innebär att delar av samhället i princip har stängts ner, vilket har gjort det ännu svårare för taxiföretagare att förutse och planera sin verksamhet. Bristen på besked från regeringen om fortsatt ekonomiskt stöd skapar en stor oro bland taxiföretagen.

— Den rådande osäkerheten och ett allt för utdraget krisförlopp riskerar att försätta den viktiga taxibranschen i en mer nattsvart situation, säger Claudio Skubla.

Se även
» Svenska Taxiförbundets hemställan om förlängning av krisåtgärder