Taxikort istället för parkering?

[et_pb_section bb_built=”1″][et_pb_row][et_pb_column type=”4_4″][et_pb_text _builder_version=”3.0.77″ background_layout=”light” border_style=”solid”]

Framtidens marknad för parkering och mobilitet i nya och befintliga bostadsområden diskuterades vid en konferens arrangerat av Kungliga Tekniska Högskolan och Trafikutredningsbyrån AB, den 12 september med inbjudna aktörer från kommuner, företag och organisationer.

–         Taxi har framtiden för sig som flexibelt, tillgängligt och miljösmart trafikslag när allt färre kan välja att ha egen bil, konstaterade Claudio Skubla, förbundsdirektör Svenska Taxiföretagen som var en av talarna under konferensen.

Parkering har varit en central fråga i stadsutveckling under senare år. Det är en uttalad ambition för många växande kommuner och regioner i Sverige att ställa om från ett samhälle som haft bilen i fokus över 100 år, till ett mer bilfritt samhälle. Marken för parkeringsplatser värderas allt högre samtidigt som anläggningskostnaderna är betydande. Och vem vill egentligen stå för finansieringen?

-För fem år sedan gick det nästan inte att diskutera huruvida parkeringsplatser skulle anläggas vid bostadsbyggande eller ej, säger Pelle Envall, VD på konsultföretaget Trafikutredningsbyrån:

-Att det skulle finnas en parkeringsplats till varje bostad var då en självklarhet. Idag inser allt fler att det med dagens behov av nya bostäder inte längre är hållbart. Det finns inte plats och det är inte självklart att vare sig byggbolag eller boende vill stå för de extra kostnader det medför.

Bostäder byggs på parkeringplatser

Ett exempel är att det i Göteborg nu byggs ett område med 9000 bostäder, där nästan hälften byggs på tidigare parkeringsplatser. Med vetskapen om att hälften av invånarna i Göteborg inte är ägare av en bil har mindre hänsyn tagits till behovet av parkeringsplatser.

I Stockholm byggs 12 000 bostäder i Norra Djurgårdsstaden. Cirka 6000 garageplatser kommer att byggas till en beräknad kostnad om 2,4 miljarder kronor. Den kostnaden motsvarar en peng till samtliga hushåll om 3 300 kronor per månad i fem år, att till exempel finansiera alternativa sätt att resa.

Förarlösa bilar – nytänk krävs

Vi konferensen lyftes också framtidsperspektivet med förarlösa bilar och hur den utvecklingen kommer att påverka behovet av parkering. En förarlös bil kan dirigeras till en uppställningsplats som inte behöver vara bostadsnära och då framstår investeringar i garage som en osäkerhet för framtiden. Exempel gavs också på hur kommuner, för att påverka utvecklingen, ger byggbolag förmånliga villkor om de nya fastigheterna planeras för att de boende enkelt ska kunna välja alternativ till egen bil: cykelparkering/garage, bilpooler, kollektiva färdmedel och andra mobila lösningar.  Ett annat exempel är att erbjuda ett mobilitetskort till de boende som innefattar ett visst antal resor med valfritt transportmedel på marknaden; buss, taxi, hyra cykel osv.

-Kostnaderna för att äga en egen bil är hög såväl för den som äger bilen som för samhället, konstaterade Claudio Skubla:

-Vi ser att fungerande alternativ till egen bil är många redan idag. Och, det finns också en stor potential att komplettera kollektivtrafiken än mer i framtiden. Numera erbjuder många av landets regioner offentligt upphandlad, så kallad anropsstyrd kollektivtrafik, där taxi fungerar som en förlängd arm till den ordinarie kollektivtrafiken. Systemet är kostnadseffektivt och tillgodoser såväl flexibilitet som tillgänglighet för trafikanter till ungefär samma kostnad för den resande som ordinarie kollektivtrafik. Med taxitjänster följer också en trygg och mer personlig service som uppskattas, särskilt av våra unga och äldre trafikanter.

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]