Den 1 juli 2018 avregleras marknaden för taxi i Finland. Det framgår av en ny rapport: Taxiläget i Europa som Svenska Taxiförbundet presenterar idag.

Den svenska taximarknaden är avreglerad sedan 1990. Idag, nästan 30 år senare, vore det främmande att staten skulle begränsa utbud och trafikområden för taxi. De flesta länder i Europa har dock fortfarande en hårt reglerad taximarknad.

Svenska Taxiförbundet publicerar idag en rapport där nio västeuropeiska taximarknader beskrivs. Rapporten ”Taxiläget i Europa” visar att det saknas en fri och konkurrensutsatt taximarknad i flera länder som i övrigt har en konkurrensutsatt ekonomi i likhet med Sverige.

Taxiförbundets genomgång visar att Finland är i färd att göra en stor förändring då man öppnar upp sin hittills hårt reglerade taximarknad. De nya reglerna innebär bland annat att maximitaxan och gränsen för antalet utfärdade taxitillstånd tas bort. 

– Finland har inte valt samma lösningar som Sverige, så vi kommer följa utvecklingen på den finska marknaden med stort intresse, säger Claudio Skubla Förbundsdirektör, Svenska Taxiförbundet.

Frankrike, Belgien och Storbritannien är exempel på länder som ännu inte avreglerat taximarknaden. Statlig etableringskontroll, reglerad prissättning och regler för var man får ta upp passagerare, är några av de bestämmelser som sätter gränser för taxi i dessa länder.

– Sverige ligger långt fram när det gäller att skapa konkurrens på taximarknaden. Vi har avskaffat etableringshinder och begränsningar långt före andra jämförbara länder. Därmed har Sverige ett bra utgångsläge för utvecklingen av framtidens taxiverksamhet med ny teknik som bidrar till en enklare, grönare och tryggare resa, säger Claudio Skubla.

Läs rapporten här

Dela artikel