Antalet taxirån har minskat stadigt de senaste tio åren. Det framgår av Svenska Taxiförbundets Branschlägesrapport 2018. Antalet är nu nere bland de lägsta nivåerna sedan taxibranschen avreglerades för 27 år sedan.

–        Det är en glädjande utveckling där en stor del av förklaringen sannolikt ligger i att det nu finns skyddskameror i bilarna, minimal kontanthantering men även att våld mot taxiförare likställs med våld mot tjänsteman, säger Claudio Skubla, förbundsdirektör Svenska Taxiförbundet.

Sammantaget begicks 22 taxirån under 2017 vilket är en minskning jämfört med året innan då 30 taxirån genomfördes. Av 2017 års rån genomfördes sex rån med hjälp av skjutvapen. År 2008 uppgick rånen till 83 varav 23 rån genomfördes med skjutvapen.

 

 

 

Taxi_branschlaget_A4_lowres