Tommy Pilarp, som sedan tidigare är knuten till Svenska Taxiförbundet som jurist, får fr om den 1 september en utökad roll som chefjurist. Som tidigare kommer Tommy att finnas till för förbundets medlemmar i juridiska frågor. Den utökade rollen innebär bland annat att Tommy också kommer att driva och bevaka transportpolitiska frågor inom såväl Sverige som EU.