Transportstyrelsen vill höja avgifterna

Svenska Taxiförbundet har tagit del av Transportstyrelsens remiss gällande förslag på avgiftshöjningar inom transportområdet. Avgiftshöjningarna föreslås träda i kraft den 1/1 2022. Svenska Taxiförbundet ser allvarligt på dess konsekvenser för en redan hårt drabbad bransch. Förbundet kommer att göra sitt yttersta för att dessa avgiftshöjningar ej träder i kraft, alternativt sänks eller skjuts på framtiden. Samtidigt som Taxiförbundet inser att Transportstyrelsen behöver täcka sina ökade kostnader för tillsynen så bör det gå att ordna detta utan att höja avgifterna för en redan hårt pressad bransch.

Förslagen kan tas del av via länk

Taxiförbundet välkomnar kommentarer eller synpunkter från medlemmarna i denna fråga som kan skickas till Taxiförbundets Chefjurist Tommy Pilarp på tommy.pilarp@taxiforbundet.se