Londons transportmyndighet, TfL, har beslutat att inte tillåta Uber att bedriva taxitrafik då Uber saknar ett robust system för att säkerställa passagerarnas trygghet. Av beslutet framgår att Ubers system inte hindrar att icke-auktoriserade förare kan komma åt Ubers förarkonton och app. Det har möjliggjort att dessa icke-auktoriserade förare kunnat ta körningar trots att de inte var den förare som resenären trodde sig ha bokat. En annan brist, enligt transportmyndigheten, är att förare som Uber uteslutit åter har kunnat skapa förarkonton hos Uber och ta körningar vilket innebär att Ubers system inte är tillräckligt säkert.

– Eftersom man kan anta att Uber använder samma mjukvara och samma grundläggande system i Sverige som i UK – har man tankat ner Ubers app i London kan man använda den även om man befinner sig i Sverige – är det uppenbart att motsvarande brister och säkerhetsproblem även skulle kunna finnas hos Uber i Sverige, säger Claudio Skubla, förbundsdirektör, Svenska Taxiförbundet.

Claudio Skubla pekar vidare på att Uber i Sverige hittills valt att stå utanför det frivilliga system för dagliga kontroller av förarbehörigheter och trafiktillstånd, Behörighetskontroll Yrkestrafik, BKY, bky.se. Han anser därför att svenska politiker och svenska myndigheter borde ställa sig samma fråga som myndigheten för Londontrafiken: Har Uber ett säkert system? Det är också dags för Uber att tydligt redovisa hur de hanterar risken för att samma sak inte händer i Sverige.