Sverige tillåter företag som Uber att sätta sig över svensk lag med hjälp av egna parallellsystem för intäktsredovisning, skriver Claudio Skubla, Svenska Taxiförbundet i Svenska Dagbladet den 7 juni. 

Nyligen svarade infrastrukturminister Tomas Eneroth och finansminister Magdalena Andersson på frågor i riksdagen om att taxiföretaget Uber undviker att ge ut riktiga kassakvitton. Uber använder istället ett eget parallellt system för kvitton trots att lagen tydligt säger att en kund ska erbjudas ett riktigt kvitto som är utskrivet från kassan. Enligt flera undersökningar erbjuds kunden aldrig riktiga kassakvitto i Ubers bilar i Stockholm. I minst 8 av 10 resor med Uber registreras dessutom ett betydligt lägre belopp till kassan än den kostnad som Uber tar ut av kunden. I en undersökning av 112 dokumenterade resor var det i genomsnitt bara 32 procent av inkört belopp som rapporterades korrekt i kassaregistret. Den uteblivna skatteintäkten uppgår därmed till 700 miljoner kronor per år – enbart i Stockholm.

Infrastrukturminister Tomas Eneroth fick frågan om han tänker göra något med anledning av att ett stort världsomspännande företag rundar svensk skattelagstiftning. Finansminister Magdalena Andersson fick frågan varför den statliga myndigheten Bokföringsnämnden godkänner Ubers ”kvitton” som underlag i bokföring, trots att de inte är riktiga lagstadgade kvitton från kassan. I förlängningen innebär Bokföringsnämndens hållning att Skatteverket godkänner deklarationer med siffror som kommer från fejkkvitton. Problemet kommer att fortgå så länge Sverige tillåter företag som Uber att sätta sig över svensk lag med hjälp av egna parallellsystem för intäktsredovisning. Så länge detta får hålla på skadar det förtroendet för skattelagstiftningen och de som ska kontrollera att reglerna följs.

I sitt svar till riksdagen skriver infrastrukturminister Tomas Eneroth det som många redan har konstaterat, nämligen att lagen säger att en taxiförare efter avslutad körning ska skriva ut ett kvitto från taxametern, dvs taxibranschens kassaregister, som ska erbjudas kunden. Enligt infrastrukturministern ska ”berörda myndigheter” – Polisen, Transportstyrelsen och Skatteverket får man förmoda – se till att reglerna följs. Ministern tillägger också att regeringen kan överväga ytterligare åtgärder vid behov. Men reglerna följs inte alls idag. Flera undersökningar visar detta. Hur många bevis behöver regeringen och berörda myndigheter för att påbörja åtgärder? Är inte systematiska brott mot svensk skattelagstiftning ett tillräckligt ”behov” för att regeringen ska överväga ytterligare åtgärder? Var det bara snack när statsminister Stefan Löfven talade om krafttag mot skattefusk i sitt tal på första maj?

Även finansminister Magdalena Anderssons svar till riksdagen på frågan om kvittona gav upphov till flera frågetecken. Finansministern hänvisar till Skatteverkets arbete och till ett pressmeddelande från Skatteverket om granskning av svarttaxi genom sociala medier. Det är bra att Skatteverket äntligen granskar svarttaxins framfart på Facebook, även om det sker lite senkommet. Svarttaxi på Facebook har varit ett växande problem i flera år, vilket Svenska Taxiförbundet påpekat i flera rapporter, men nu handlade frågan om varför en myndighet som lyder under finansministern accepterar Ubers kvittofusk. Varför inleds inte en granskning av det också? Varför vill inte finansministern ta ett initiativ så att Skatteverket får det uppdraget? Hur många bevis behöver Magdalena Andersson och hur lång tid krävs för att regeringen ska reagera?

Vi har alltså ett läge där flera undersökningar bevisat att ett stort företag ägnar sig åt systematiskt fusk och negligerar svensk skattelagstiftning. Vi har en statsminister som talar om krafttag mot skattesmitare. Men infrastrukturministern vill vänta med åtgärder tills ”behov” uppstår och hänvisar till Polisen, vars ansvariga minister Mikael Damberg inte har tid att träffa taxibranschens representanter. Finansministern, slutligen, hänvisar till en åtgärd som är avsedd att lösa ett annat problem. För den seriösa taxinäringen är en dåligt fungerande skattekontroll förödande eftersom konkurrensvillkoren sätts ur spel. Därför är det bråttom att regeringen och berörda myndigheter får detta att fungera bättre.

Politik är att vilja, sade Olof Palme. Om regeringen vill omsätta hans ord i praktiken saknas inte möjligheter. Förutom att se till att Polisen, Transportstyrelsen och Skatteverket börjar kontrollera att kvittoreglerna följs kan regeringen ändra i regelverken för att hindra parallellsystem som kringgår lagen. Ett exempel är Swedacs föreskrifter om taxameterutrustning som kan skrivas tydligare än idag. Regeringen har redan fått det förslaget i posten. En annan konkret åtgärd vore att instruera Bokföringsnämnden att kräva riktiga kvitton som underlag i de fall lagen kräver av branschen att ge ut sådana.

Fusk ska inte löna sig, skriver infrastrukturminister Tomas Eneroth i sitt svar till riksdagen. När blir ord till handling?

 Claudio Skubla, förbundsdirektör, Svenska Taxiförbundet

  Läs artikeln här: