Bli taxiförare!

Tycker du om att ge service och har god människokännedom? Är du stresstålig och tycker om att köra bil? Då kan taxiyrket vara något för dig! För att få köra taxi, dvs att mot betalning köra allmänheten, krävs taxiförarlegitimation.

Tryck någon av ikonerna nedan för att läsa broschyren om vilka krav som ställs för att du ska kunna ta din taxiförarlegitimation.

Vanliga frågor & svar

Jag har nyligen flyttat till Sverige och är intresserad av att bli taxiförare. Jag har haft körkort i 8 år. Enligt kraven så måste man haft B körkort i minst två år och jag undrar om mina 8 år som jag har haft körkort utomlands räcker?
Har du haft körkortet i ett EES-land är det likvärdigt med ett svenskt körkort. (Du måste dock vara mantalsskriven i Sverige för att få svenskt körkort.) Sedan kan du läsa in de kunskaper som krävs för en svensk taxiförarlegitimation och avlägga provet. Kommer du från ett land utanför EU räknas tyvärr inte dina åtta år som utländsk körkortsinnehavare för att kunna få tillstånd att skaffa taxiförarlegitimation i Sverige.
Vart vänder jag mig för att ansöka om taxiförarlegitimation och vad kostar det?
Ansökan om taxiförarlegitimation ska sändas till Transportstyrelsen. Att ansöka om taxiförarlegitimation kostar 1 200 kronor. Dessutom kostar tillverkningen av legitimationen 150 kronor.
Måste man ha egen bil med sig när man ska göra körprovet?
Nej, om du inte har egen bil vid körprovet, kan du låna en bil av Trafikverket mot avgift. Tala om detta redan vid bokningen av körprov för taxiförarlegitimation. Tar du med dig egen bil till körprovet för taxiförarlegitimation ska detta vara en personbil som är trafiksäker. Den ska ha giltigt kontrollmärke, vara registrerad i Sverige och ha manuell växellåda. Bilen tjänstevikt ska vara lägst 1 200 kg och totalvikten högst 3 500 kg.
Jag har precis klarat Trafikverkets prov för taxiförarlegitimation. Där jag bor finns flera fristående åkerier som hör till olika sambandscentraler. Kan jag som extraförare köra för alla dessa eller kan jag bara ta kontakt med ett av dem?
Du får köra för hur många beställningscentraler du vill. De olika arbetsgivarna måste också känna till att du gör detta. Men du får inte underskrida den stipulerade vilotiden på minst 11 timmars dygnsvila. Vilan får delas upp i två perioder varav den ena måste vara minst 8 timmar. Du måste också föra tidbok där du för in all din vilotid. Har du flera arbetsgivare måste naturligtvis alla dessa finnas angivna med namn, adress och telefonnummer. Vilotidsboken måste också medföras vid varje arbetspass.
Har jag rätt till A-kassa om jag blir arbetslös?
Ja, om du upfyller A-kassans krav. Taxiförarnas A-kassa heter Transportarbetarnas arbetslöshetskassa. Medlemskap söks genom Svenska Transportarbetareförbundets lokalavdelningar, www.transport.se.
Får jag köra med passagerare inom hela Sverige eller måste jag hålla mig inom min kommun?
Alla taxiföretag har rätt att verka över hela landet. Taxiverksamheten i Sverige är marknadsstyrd och prissättningen är fri.

 

Får taxiägaren kräva mig på självrisk om jag skadar taxibilen, t.ex. vid en trafikolycka?
Nej, inte i normalfallet. Om du har orsakat skadan genom grov vårdslöshet eller på grund av att du har varit onykter kan du dock få betala.

 

Vem är ansvarig om jag krockar och kvaddar bilen?
Föraren är ansvarig ur trafiksynpunkt, men taxiägaren är genom försäkringsbolaget betalningsansvarig. Vid t.ex. rattfylleri eller grov vårdslöshet kan försäkringsbolaget återkräva ersättningen, eller delar av den.

 

Gäller andra trafikregler för mig som taxiförare?
Nej oftast inte, men vid till exempel gäller skolskjuts gäller hårdare regler för taxiförare. I vissa fall får taxi utnyttja kollektivkörfälten i sin körning, vilket skiljer sig från gängse normer. Taxiförare ska naturligtvis alltid följa gällande lagstiftning och föregå med gott exempel.

 

Hur många passagerare får jag köra i taxi av personbilsmodell?
Så många som det finns säkerhetsbälten för. De säkerhetsbälten som finns i bilen måste användas annars kan böter utdömas för dem som inte använder bilbältet. Fem personer får vanligtvis färdas i en personbil (föraren och fyra passagerare). Gränsen för en personbil går vid nio personer (föraren och åtta passagerare). Därefter räknas det som en buss.

 

Finns det några regler i uppträdande för taxiförare?
Ja. Svenska Taxiförbundets kvalitetsnormer om God Taxitradition. Dessutom har de flesta beställningscentraler egna regelverk.

 

Finns det kurser i hur jag hanterar hotfulla kunder?
Ja. TYA (Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd) arrangerar kurser i konflikthantering.

 

Finns det larm i bilen? Hur når jag närmaste larmcentral vid exempelvis överfall?
Ja, i de flesta taxibilar finns någon form av larmsystem. Larmet går för det mesta direkt till beställningscentralen som sedan larmar polisen.

 

Måste jag ha uniform?
Det beror på åkeriets och beställningscentralens policy. Stora taxiåkerier har oftast uniformsklädda taxiförare. De flesta har speciella profilkläder.

 

Vilken är medelåldern för taxiförare?
35-40 år.

 

Hur är könsfördelningen i branschen?
93% män, 7% kvinnor.

 

Hur ser arbetstiderna ut?
Det bestämmer arbetsgivaren, ofta i samråd med den anställde. Som taxiförare arbetar man ofta skift, 40 timmar per helgfri vecka.

 

Har jag rätt att ta ut kompledighet?
Efter överenskommelse med arbetsgivaren, oftast 1,5 timme per övertidstimme, dock inte om du har provisionslön.

 

Har jag rätt till övertidsersättning?
Det beror på vilket lönesystem du betalas efter. Om du har provisionslön utgår ingen övertidsersättning. Om du har vecko- eller månadslön har du rätt till övertidsersättning, antingen som kompensationsledighet eller i pengar.

 

Hur mycket tjänar jag?

Det finns två lönesystem i kollektivavtalet mellan Biltrafikens Arbetsgivareförbund och Transportarbetareförbundet. En rent provisionsbaserad lön som grundar sig på inkört belopp. Procentsatsen avtalas mellan taxiföretagren och den anställde.

 

Har jag rätt till studiemedel under utbildningen?
Nej.
Vad kostar det att avlägga proven hos Trafikverket?
Teoriproven kostar 325 kr/st att genomföra. Avgiften betalas till Trafikverket. Körprovet kostar 800 kronor om du har egen bil (måste uppfylla myndighetens krav) eller 1 200 kr om du vill låna bil av myndigheten.
Vilka prov är det som ska avläggas hos Trafikverket?
Provet för taxiförarlegitimation består av tre datoriserade teoriprov samt ett praktiskt körprov. De tre teoretiska delproven är: 1. Kartläsning, 2. Säkerhet och beteende samt 3. Lagstiftning. Proven omfattar ämnena kartläsning, körekonomi, miljö, säkerhet, bemötande, föraren, fordonskännedom och kunskaper i yrkestrafiklagstiftningen samt trafiklagstiftningen.
Vad kostar självstudiematerialet?
Svenska Taxiförbundet säljer dels ett tryckt material för 1 730 kronor inkl. moms (då ingår också den kartbok som används vid provet), dels ett internetbaserat material som kostar 935 kronor inkl. moms (även i detta paket ingår kartboken).
Vilken utbildning krävs för att bli taxiförare?
Först och främst måste du ha haft B-körkort i minst två år och fyllt 21 år. Sedan måste du ha taxiförarlegitimation. För att få den skall du dels klara vandelsprövningen (du får inte vara för hårt kriminellt belastad), dels klara tre teoriprov samt ett körprov som du avlägger hos Trafkverket. Svenska Taxiförbundet säljer två typer av självstudiematerial; ett tryckt och ett Internetbaserat. Till båda självstudiematerialen kan du få övningar.