Kunskapskrav för taxiförarlegitimation

För att uppfylla kraven för taxiförarlegitimation ska du antingen ha haft körkort med behörighet B i minst två år i obruten följd och ha fyllt 21 år, eller också ha körkort med behörighet D eller DE.

Alternativt kan du ha fyllt 18 år, ha körkort med behörigheten B samt en godkänd utbildning inom gymnasieskola eller motsvarande gällande yrkesförarkompetens för fordon som kräver förarbehörigheten D eller DE.

Kartläsning

Du ska kunna använda kartor och andra hjälpmedel så att du kan utföra köruppdrag på ett effektivt sätt.

 • Körekonomi
  Du ska ha kunskaper om färdplanering, förebyggande fordonsunderhåll, felsökning och körsätt så att bästa körekonomi uppnås.
 • Miljö
  Du ska ha kunskap om hur ett fordon påverkar miljön beroende på fordonets egenskaper, skötsel och körsätt.
 • Säkerhet
  Som taxiförare ska du vara medveten om din egen säkerhet och det ansvar du har för passagerare och andra trafikanter. Du ska kunna utföra köruppdrag så att passagerarna upplever att resan varit trygg, säker och bekväm. Du ska veta innebörden av riksdagens beslut om inriktning av det nationella trafiksäkerhetsarbetet.
 • Bemötande
  En taxiförare ska ha en positiv attityd till passagerarna, vara serviceinriktad och förstå vikten av diskretion. Du ska förstå och respektera olika människors förutsättningar och behov.
 • Sjukdomar och funktionsnedsättningar
  Du ska ha kunskap om sjukdomar och handikapp och om bästa sättet att assistera sjuka och funktionshindrade passagerare, så att de upplever resan som både trygg och säker.
 • Föraren
  Du ska ha kunskaper om risker med arbetet som taxiförare.
 • Fordonskännedom
  Du ska ha kunskaper om fordonets uppbyggnad och funktion samt om fordonsbestämmelser. Du ska också ha kunskaper i förebyggande fordonsunderhåll och enklare felsökning, så att du i god tid kan upptäcka och åtgärda enklare fel.
 • Taxitrafiklagstiftning
  Du ska ha kunskap om de författningar som reglerar taxitrafiken och om vilka påföljderna kan bli vid brott mot dessa regelverk.
 • Trafiklagstiftningen
  Som taxiförare ska du ha mycket goda kunskaper om trafikregler.