Den 17 januari ville Trafikutskottet veta mer om hur transportsektorn kommer att bidra till att uppfylla klimatmålen.  Olika branschaktörer var inbjudna för att säga sitt.

Enligt Robert Andrén, GD Energimyndigheten, står transportsektorn för en fjärdedel av energiförbrukningen i samhället vars inrikes utsläpp av växthusgaser minskat med 18 procent mellan 2010-2017.

Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige påminde om att målet är att minska utsläppen från inrikes transporter med 70 procent mellan åren 2010 till 2030, flyget oräknat. Och det är i städerna som personbilstrafiken måste minska, boende på landsbygden behöver sina bilar.

2030 sekretariatet (där Svenska Taxiförbundet är medlem) var på plats och berömde Sverige för att vara näst bäst i världen efter Brasilien på att använda biobränsle. Vid sidan av tuffare krav på bränslet efterlystes politiskt stöd för delade fordon: taxi, hyrbil och bilpooler för att resenären enklare ska kunna avstå den egna bilen.

Riksdagens webbtv