Välbesökt konferens ’Taxi i Norr’ Örnsköldsvik

Välbesökt konferens ’Taxi i Norr’

Över 170 representanter för taxinäringen med flera medverkade på konferensen ’Taxi i Norr’ i Örnsköldsvik den 23-24 maj. Johannes Nordin (M) kommunstyrelsens förste vice ordförande hälsade välkommen. Därefter tog diskussionen om sambandet mellan samhällsbetalda resor och tillgången till taxiservice vid, med Harriet Söder, VD Länstrafiken som inbjuden gäst.

En efterföljande het diskussionsfråga blev frågan om svarttaxi och dess konsekvenser.

Tomas Morell (SD) vice ordförande och Åsa Karlsson (S) ledamot från Trafikutskottet samt Johannes Nordin (M), kommunstyrelsens ordförande i Örnsköldsvik fick möjlighet att kommentera problembilden som målades upp av ordföranden för Svenska Taxiförbundet Lennart Kalderén och polisens representanter Jimmy Norberg och Niklas Fröberg.

Såväl politiker, polisen som de medverkande från taxiföretagen hade samstämmig syn: kontrollerna av vägtrafiken måste öka och straffen för olovlig taxitrafik måste skärpas.

Konferensens första dag innehöll också ämnen som försäkringsfrågor, transportsektorns elektrifiering, presentation av en ny rapport: Dynamisk kollektivtrafik samt en sprudlande föreläsning om hur man tränar sin mentala hälsa av coachen Stig Wiklund.

Dag två bjöd på en presentation från Trafikverket om säkerheten på våra vägar, en trendspaning från Bilbranschdagen samt hur det nya Servicereseindex kommer att ersätta taxiindex.

Professor Per Ödling, Lunds universitet, berättade att det pågår ett Living lab för autonoma transporter i Tavelsjö. Han menade att det är landsbygden som driver utvecklingen i Sverige.

Tjänsteskjutsprojektet 2.0 som i dagarna fått ny finansiering av Vinnova kommenterades av Sasa Vejzovic, Cabonline då det i Skåne pågår liknande resetjänster med tjänsteskjuts.

Kampanjfilmen ’Ta en taxi för klimatet’ visades för att peka på hur taxi kan bidra till att minska privatbilismen. Ordföranden Lennart Kalderén och verksamhetschef Natalee Ågren avslutade konferensen med Förbundets fokus framåt. Se filmen här: taxiforklimatet.se

Innan alla tackade för sig riktades ett stort TACK till Hans Weinehall som ansvarat för många Taxi i Norr konferenser.

Information om alla medverkande och presentationer finns att ta del av på vår hemsida.

Lennart Kalderén, ordförande Svenska Taxiförbundet hälsade tillsammans med Johannes Nordin (M) kommunstyrelsens förste vice ordförande i Örnsköldsvik välkommen till Taxi i Norr. Därefter tog diskussionen om sambandet mellan samhällsbetalda resor och tillgången till taxiservice vid, med Johannes Nordin (M) kommunstyrelsens förste vice ordförande hälsade välkommen. Därefter tog diskussionen om sambandet mellan samhällsbetalda resor och tillgången till taxiservice vid, med Länstrafikens Helena Björn och VD Harriet Söder.

Svarttaxi på agendan! Thomas Morell (SD) Vice ordförande Trafikutskottet, Lennart Kalderén, ordförande Svenska Taxiförbundet, Johannes Nordin (M) Kommunstyrelsens förste vice ordförande, Åsa Karlsson (S) ledamot Trafikutskottet, Jimmy Norberg och Niclas Froberg, Polisen Jämtland.

Ett stort TACK till Hans! Lennart Kalderén, ordförande Svenska Taxiförbundet, Hans Weinehall, projektledare Taxi i Norr och Natalee Ågren, verksamhetschef, Svenska Taxiförbundet.

Göran Säfström, Produkt & Kundansvarig BKY, Anders Edman, Ledamot, Karlstad Taxi, Pierre Cederberg, Medlemsansvarig, Anders Malmqvist, Ledamot, och Lennart Kalderén, Ordförande, Irene Fällström, PR & Kommunikationsansvarig, Natalee Ågren, Verksamhetschef, Alexandra Thunström, Administrativ assistent.