Sent igår eftermiddag fattade Riksdagen beslut om att införa en ny kategori av taxitrafik som inte behöver ha en taxameter. Istället måste taxifordonen vara anslutna till en beställningscentral för taxitrafik och ha en särskild utrustning.

– Vi välkomnar riksdagens beslut om ny lagstiftning som kommer att öppna upp för teknikutveckling och nya affärsmodeller för taxi, säger Claudio Skubla, förbundsdirektör Svenska Taxiförbundet. Det är också positivt att förslaget ökar möjligheterna till skattekontroll och skydd av konsumenter och arbetstagare. Nu är det viktigt att myndigheternas föreskrivningsarbete fortsätter enligt riksdagens och regeringens intentioner.

I den nya kategorin kan beställningar och betalningar av taxiresor endast göras till beställningscentralen som tar emot och fördelar beställningar av köruppdrag till de taxiförare som är anslutna. För att få driva en sådan beställningscentral ska det krävas tillstånd.

Den nya kategorin är ett komplement till nuvarande regelverk som innebär att taxifordon måste ha taxameter för att kunna användas i taxitrafik. Taxametern är taxibranschens kassaregister och ska bland annat beräkna pris, skriva ut kvitto och ge myndigheter uppgifter för kontroll av verksamheten. Transportstyrelsen har hittills kunnat ge ett undantag för dessa krav om det finns synnerliga skäl. Det undantaget tas bort i och med införandet av den nya kategorin.

I samband med trafikutskottets beredning av den nya lagen har såväl centerpartiet som sverigedemokraterna föreslagit att åldern för att få ta taxiförarlegitimation ska sänkas av bland annat arbetsmarknadsskäl. Tyvärr vann förslaget inte gehör.

– Från Svenska Taxiförbundets sida hade vi gärna sett ett sådant beslut då branschen har ett stort rekryteringsbehov och många unga idag får vänta på att komma in i taxiyrket.

Lagändringarna börjar gälla den 1 september 2020 och 1 januari 2021.