Vårbudgeten: Snabbare och enklare åtgärder behövs med ett överbryggningsstöd

Idag har regeringen och samarbetspartierna presenterat sin vårbudget som Svenska Taxiförbundet tagit del av. Budgeten är i princip en sammanfattning av redan annonserade åtgärder. Regeringen behöver komplettera åtgärderna med ett överbryggningsstöd för att inte fördjupa krisen ytterligare.

En färsk enkät från Svenska Taxiförbundet visar att närmare sju av tio taxiföretag klarar av att bedriva verksamhet i högst två månader, under rådande förhållanden. Ska viktig samhällsservice klara sig under coronakrisen och finnas kvar måste fler effektivare åtgärder fattas, som ett överbryggningsstöd.

I budgeten skriver regeringen om trygghet och omställning på arbetsmarknaden. Det är bra att regeringen lyfter detta men vi anser det är bättre med åtgärder som gör att företag inte behöver lägga ned eller varsla personal. Vi ser som främsta åtgärd ett kontantstöd kallat överbryggningsstöd direkt till företagen likt i Norge, Finland och Danmark.

– Ska Sverige efter coronakrisen fortsätta ha viktig samhällsservice i hela landet måste regeringens åtgärder bli enklare och snabbare, vi vill se ett överbryggningsstöd direkt till företagen likt i Norge, Danmark och Finland, säger Claudio Skubla, förbundsdirektör Svenska Taxiförbundet.

Hela nio av tio taxiföretag uppger en minskad försäljning under mars månad i jämförelse med samma månad förra året med hela 60 procent eller mer. Fyra av tio företag har tappat så mycket som 80 procent eller mer under mars månad.

Om Regeringen vill rädda taxiföretagen behövs insatser omgående. Utan snabba åtgärder riskeras en hel taxinäring att slås ut och att företag som kan utföra samhällsviktiga funktioner kommer att saknas på många orter. Det handlar om nödvändiga samhällsfinansierade resor, där man riskerar att stå helt utan utförare, fordon och förare om inget görs. Varken färdtjänst, sjukresor eller skoltrafik kan utföras om taxiföretagen går i konkurs.