VD rapport Förbundets verksamhet år 2022

Förbundet kan se tillbaka på ett år med många möten, företagsbesök, aktiva pressutspel och svar på remisser. Det har handlat om förarbrist, sänkt ålder för TFL, drivmedelspriser, SCB:s taxiindex, hållbar upphandling av samhällsbetalda resor och ett nytt skattedirektiv från EU som fr o m 1 januari 2023, kommer kunna bidra till en bättre konkurrens för hela taxibranschen.

Frågan om Förbundets syn på rättsväsendets hantering av förare som begår brott aktualiserades i slutet på året. Förbundet har också drivit och utvecklat nätverket Mobilitetsrådet: vilka förutsättningar krävs för att delade mobilitetstjänster ska kunna öka tillgängligheten och bidra till minskad privatbilism.

Behörighetskontroll Yrkestrafik, BKY, har ökat anslutna företag med 13 procent under året. Antalet kontroller av förarbehörigheter har ökat med nio procent och trafiktillstånd har ökat med tre procent.

Bawer Coskun, vd, Svenska Taxiförbundet

Läs rapporten i sin helhet här: Verksamhetsrapport Svenska Taxiförbundet 2022