Företagsformer

Företagsformer

Enskild näringsverksamhet
(enskild firma) är den vanligaste verksamhetsformen inom taxinäringen. Det passar dig som vill starta företag ensam. På taxiföretag finns det kapitalkrav, men ingen ekonomisk ansvarsgräns mellan dig och företaget.

Aktiebolag
kan startas av en eller flera personer. Aktiekapitalet ska vara minst 50 000 kronor. Det personliga ansvaret för bolagets skulder är begränsat till aktiekapitalet om det inte föreligger borgensförbindelser etc.

Handelsbolag
är ett alternativ om ni är minst två personer som startar företaget tillsammans. På taxiföretag finns det kapitalkrav och delägarna är solidariskt och personligt ansvariga för företagets skulder.

Kommanditbolag
är det samma som handelsbolag – med några undantag. Den största skillnaden är att kommanditbolag har minst en (1) bolagsman med begränsat ansvar. Det innebär att den som är kommanditdelägare endast ansvarar för den kapitalinsats han/hon utlovat i bolaget. Övriga bolagsmän (komplementärerna), ska vara minst en (1) och ansvarar för bolagets skulder med hela sin förmögenhet.

Ekonomisk förening
kräver att minst tre personer går samman. Föreningen ska främja medlemmarnas ekonomiska intressen och delägarna ska vara delaktiga i verksamheten.

 

Registrering av företag

För att registrera din verksamhet och pröva ditt namnförslag vänder du dig till Bolagsverket.

Till Skatteverket ska du skicka in blanketten “Skatte- och avgiftsanmälan”. På den ansöker du om F-skatt/särskild A-skatt, registrerar dig för moms och anmäler dig som arbetsgivare. För att beviljas en F-skattsedel ska verksamheten vara varaktig, självständig och ha ett vinstsyfte.