Ge privatpersoner billigare taxi

Skapa bättre skattevillkor för alla taxitjänster, inte bara för de taxiliknande tjänster som Heetch och Gomore erbjuder. Det skriver Claudio Skubla, Svenska Taxiförbundet, i en replik i Svenska Dagbladet.

Cheferna för Heetch och Gomore har gjort ett inlägg i SvD den 7 augusti om mer samåkning. Precis som taxi är samåkning alldeles utmärkt, eftersom det sparar resurser och utrymme på vägarna. Istället för ökad biltrafik borde vi både ha mer taxiresor och samåkning, såväl i staden som på landsbygden. Taxi och samåkning kan dessutom ersätta buss i situationer där underlaget inte räcker till för storskalig kollektivtrafik.

Men när det kommer till skattefrågan känns det tyvärr som att debattörerna kör fast i gamla spår. Dels vill de att privatpersoner ska kunna tjäna pengar på skjutsa andra, dels vill de att detta ska vara skattefritt. Har vi hört det förr? Var är nytänket?

Det svenska skattesystemet är grunden för den svenska välfärden. När du arbetar betalar du skatt på din lön. Det gäller alla, oavsett om man är anställd eller egenföretagare. Den ene ska inte favoriseras framför den andre. Så enkelt är det.

Cheferna för Heetch och Gomore tycker det borde vara skattefritt att ta betalt för att “skjutsa sin åldrande bilfria granne”. Jag tror det finns många sådana personer som skulle behöva få tillgång till billiga transporter för att klara vardagslivet. Men varför ska endast privatpersoner få utföra tjänsten skattefritt, men inte professionella taxiförare? Heetch och Gomore borde istället skriva en artikel om bättre skattevillkor för alla taxitjänster, inte bara för taxiliknande tjänster som Heetch och Gomore erbjuder.

Det är väl känt att det svenska skattesystemet gör det dyrt för privatpersoner att köpa tjänster. Varför inte lösa det genom att utvidga det framgångsrika systemet med RUT och ROT till taxi? På samma sätt som det finns RUT- och ROT-avdrag skulle man kunna ha ett avdrag för taxi och andra mobilitetstjänster för den som inte äger en egen bil. Kalla det gärna RATT-avdrag. Det skulle leda till att fler kan efterfråga ärligt beskattade taxitjänster, utan att konkurrensen mellan olika taxitjänster snedvrids.

Förbundets replik i Svenska Dagbladet