Medlemskap

Medlemskap som gör skillnad

Som medlem i Svenska Taxiförbundet bidrar du till att skapa ett starkt branschförbund som arbetar för branschens bästa. Dessutom får ditt företag tillgång till en rad värdefulla förmåner.

Opinionsbildning för rättvisa villkor

Genom att öka kunskapen om branschens villkor hos våra beslutsfattare skapar vi opinion för att våra medlemmar ska få verka och utvecklas i sund konkurrens och att regelverk utformas på goda grunder. På det viset medverkar vi till att förbättra förutsättningarna för hela den svenska taxinäringen.

Lönsam utveckling – Utbildning till förare och företagare

Personalens utveckling är företagets utveckling. Investering i utbildning stärker konkurrenskraften och möjliggör nya framgångar. För att möta olika behov erbjuder Förbundet dig som medlem två utbildningar – en för taxiförare och en för blivande taxiföretagare – till rabatterat medlemspris.

Förmånsavtal

Tack vare alla våra medlemmar kan vi erbjuda bra avtal på ett stort antal produkter och tjänster som är nödvändiga för att kunna bedriva en framgångsrik taxiverksamhet. Exempel på avtalspartners är drivmedel hos Cirkle K, försäkringar hos Trygg-Hansa och utbildningar hos Diploma.

Certifiering för Säker grön taxi

 

Arbetet med ledningssystem och certifiering ger dig verktyg för att utvärdera, förbättra rutinerna och minska riskerna. Oavsett storlek är det en fördel att certifiera verksamheten för att säkerställa struktur, ordning och reda. Detta är också något som blivit ett allt vanligare krav vid offentligt upphandlad verksamhet. Svenska Taxiförbundet har därför tagit fram Säker Grön Taxi, ett kostnadseffektivt ledningssystem för styrning av miljö- och transportkvalitetsarbetet och som följer ISO 14 001. Systemet erbjuds bara till Förbundets medlemmar.

Läs mer

BKY – Behörighetskontroll Yrkestrafik

Svenska Taxiförbundet erbjuder en tjänst för automatisk digital kontroll av taxiförarlegitimationer och trafiktillstånd. Därmed får taxiföretagen tillgång till ett smidigt verktyg för att uppfylla lagens krav och säkerställa att förare och åkerier har giltig behörighet. Som medlem får du ett kraftigt rabatterat pris på tjänsten.

Läs mer

Juridisk rådgivning

Svenska Taxiförbundet erbjuder juridisk rådgivning och andra tjänster till medlemmar över hela Sverige. Våra jurister är självklart specialiserade på taxinäringen men besitter också bred kompetens när det kommer till omkringliggande rättsområden, inte minst affärsjuridik, upphandlings- och konkurrensrätt. Tveka inte att kontakta juridik@taxiforbundet.se

Kontakta oss!

Kriterier för medlemskap i Svenska Taxiförbundet

I samband med en medlemsansökan kommer Förbundet att begära in en beskrivning av företagets verksamhet utifrån bland annat rutiner för reklamationshantering; beställningsfunktionens organisation, öppettider etc; trafiksäkerhetspolicy samt previsionsuppgifter från Skatteverket och Kronofogden. Läs mer

Informationskanaler

  • Medlemsbrev. Som medlem får du även vårt medlemsbrev med rykande aktuella nyheter som rör taxibranschen och Svenska Taxiförbundets arbete.
  • Facebook. Svenska Taxiförbundet har egen grupp på Facebook, tillgänglig för medlemmar, som är en direktkanal för frågor, diskussioner och information från Förbundet.