Bli taxiförare

Svenska Taxiförbundet erbjuder en digital teorikurs för dig som vill arbeta som taxiförare. Teorikursen är digital och du genomför kursen från den ort du bor på genom självstudier.

Att vara taxiförare är ett serviceyrke. Som förare möter du dagligen många människor och ställs inför många olika situationer. Jobbet är varierande och det krävs att man kan anpassa sig till nya situationer.

Alla som vill jobba som taxiförare i Sverige måste ha en taxiförarlegitimation (TFL). Det är Transportstyrelsen som utfärdar den och det fungerar ungefär som när du tar körkort. För att få söka TFL krävs det att man har fyllt 21 år och att man har haft körkort för personbil i minst 2 år. För att sedan erhålla TFL ska man bli godkänd på två teoretiska prov och ett praktiskt körprov hos Trafikverket samt klarat de medicinska kraven som ställs.

Om utbildningen

Utbildningen är digital teorikurs som förbereder dig för den teoretiska delen av taxiförarlegitimationen. Du genomför kursen på distans från den ort du bor på genom självstudier. Teorikursen är uppbyggd i två delar. Det är cirka 350 instuderingsfrågor i materialet.

  • Teoridel 1 – Säkerhet och beteende I denna del ingår numera navigering som ersätter den gamla kartläsningsdelen.
    Säkerhet och beteende är en viktig del av taxiyrket. I denna del får du kunskap vilket ansvar du har som förare för att det ska bli en trygg, bekväm och säker resa. Du kommer också få kunskap om körekonomi, hur olika fordon påverkar miljön och om sjukdomar och funktionsnedsättningar.
  • Teoridel 2 – Lagstiftning (taxitrafik- och Trafiklagstiftning) I denna del får du kunskap om de regler som gäller för taxitrafik och vad som kan hända vid brott mot dem.

 

Vi rekommenderar att använda sig av motormännens vägatlas till kartkunskap och navigering. Vi hänvisar i vissa delar i utbildningen till motormännens vägatlas. Det viktiga är att ha kunskap i navigering och kartor för att klara kunskapsprovet i navigering.

En coach finns tillgänglig i utbildningsplattformen för eventuella frågor.

 

Kursavgift och betalning

Förbered dig för taxiförarlegitimationen med Svenska Taxiförbundets digitala teorikurs. Beställ din kurs nu och få tillgång till kursens 2 delar och de cirka 350 instuderingsfrågorna. Kursen är helt digital och är en förberedande kurs inför proven som görs hos Trafikverket.

Teorikursen kostar 1 195 kronor och gäller en användare i upp till 90 dagar från den dagen som du får tillgång till utbildningen i plattformen.

Du beställer kursen genom att fylla i formuläret nedan och betala in kursavgiften till Svenska Taxiförbundets bankgiro 124-9101. Märk alltid din betalning med ditt för- och efternamn samt mejladress.

Efter att Svenska Taxiförbundet har bekräftat din betalning, tar det 4-6arbetsdagar (för tillfället) tills att du får tillgång och inloggningsuppgifter till teorikursen skickat till den e-post adress du uppgivit. Du kan då påbörja din utbildning.

Under julhelgen, andra storhelger samt sommaren är leveranstiden längre.

 

Kunskapsprov och körprov 

Du gör kunskapsprovet vid något av Trafikverkets förarprovskontor. Provet består av två delprov och du väljer själv i vilken ordning du gör delproven. Provtiden är 50 minuter för varje delprov.

För att du ska uppfylla kravet på yrkeskompetens måste båda delproven vara godkända inom sex månader från det först godkända delprovet.

Kunskapsprovet är datoriserat och består av följande delprov:

  • Delprov 1: Säkerhet och beteende (omfattar navigering, körekonomi, miljö, säkerhet, bemötande, sjukdomar och funktionsnedsättningar, arbetsmiljö, omdömesförmåga och riskmedvetenhet samt fordonskännedom)
  • Delprov 2: Lagstiftning (omfattar taxitrafiklagstiftning och trafiklagstiftning)

 

Vid körprovet ska du visa att du kan hantera fordonet i trafiken på ett trafiksäkert sätt. Du ska kunna köra med gott omdöme och på ett passagerarvänligt sätt som krävs av en taxiförare.

  • Fordonskontroll: Provet inleds med att du utför kontroll av bilen. Du ska kunna kontrollera funktioner och upptäcka fel och brister.
  • Passagerares säkerhet: Du ska kunna visa vad du gör för att passagerarna ska färdas så säkert som möjligt i bilen.
  • Körning i landsvägs- och gatutrafik: Körningen ska vara minst 35 minuter och bland annat omfatta körning till minst två resmål. Du ska få en muntlig vägbeskrivning till ett av resmålen och med hjälp av karta eller teknisk utrustning, till exempel GPS, ta fram och köra den lämpligaste vägen till resmålen. Du ska hantera den tekniska utrustningen på ett trafiksäkert sätt.Du ska visa att du kan köra fordonet på ett trafiksäkert sätt och att du kan köra ekonomiskt och miljövänligt. Du ska tillämpa trafikreglerna med god uppmärksamhet, anpassa hastigheten och placera bilen rätt på vägen.
  • Sinnesnärvaro och omdömesförmåga: Du ska ha god sinnesnärvaro och omdömesförmåga, särskilt i komplicerade trafiksituationer, vid vändning på väg och i risksituationer.

Innan du får genomföra körprovet ska du visa upp ett giltigt svenskt körkort med behörighet B eller ett giltigt utländskt körkort med behörighet B, som är utfärdat i annan stat inom EES. Om du inte har ett giltigt svenskt körkort ska du dessutom visa upp en giltig och godtagbar ID-handling.

Du gör provet vid något av Trafikverkets förarprovskontor.

För mer info om Taxiförarlegitimation följ denna länk: Transportstyrelsen