Minskad privatbilism får stadskärnor att blomstra

Wilhelm Douglas och Anders Ydstedt från KAK har svårt att hitta argumenten för särintresset privatbilism i sin replik på vår artikel (DN Debatt 22/1). Seriös forskning visar att privatbilismen är mycket samhällsekonomiskt ineffektiv i stadsmiljön. Vi är redo att ta ett större ansvar som en aktör inom kollektivtrafiken. Det skriver Peter Norman och Claudio Skubla, Svenska Taxiförbundet, i DN Debatt.

Vanans makt är stor. På annat sätt kan man inte förklara att våra svenska storstäder inte har kommit längre i utvecklingen mot ett modernt mobilitetstänkande. All tillgänglig seriös forskning visar att privatbilismen är mycket samhällsekonomiskt ineffektiv i stadsmiljön, jämfört med andra trafikslag.

Därför får Wilhelm Douglas och Anders Ydstedt från Kungliga automobilklubben (KAK) svårt att hitta argumenten för särintresset privatbilism i sin replik på vår artikel. Privatbilismen leder till dokumenterat låg framkomlighet i städerna och är dyr att äga för stadsborna. Därtill fördyrar den bostadsbyggandet med krav på parkeringsplatser som kostar uppåt en halv miljon kronor styck att bygga.

Det mest uppseendeväckande argumentet är när KAK antyder att minskad privatbilism leder till “döda, segregerade stadskärnor”. Vi rekommenderar gärna ett besök i Los Angeles, Detroit eller någon av de sydamerikanska storstäderna som planerats för en ständigt ökande bilism, för att se hur levande stadskärnorna blivit. I flera av dessa städer har man nu tänkt om i linje med det vi skriver i vår artikel. Samma sak gäller för övrigt i organisationer med expertkunskap om fastighetsutveckling och handel, som Fastighetsägarna och Handelskammaren här i Sverige. Det är när privatbilismen minskar som stadskärnorna blomstrar.

KAK påstår dessutom att bilpooler leder till fler bilar. Detta står i stark kontrast till fakta. Enligt Trafikverket ersätter varje poolbil cirka fem privatägda bilar. Flera utländska undersökningar bekräftar detta. Svenska Taxiförbundet anser att en utveckling med färre privatbilar på vägarna gör resandet snabbare och effektivare genom att taxifordon och annan kollektivtrafik lättare kommer fram.

Det gläder oss att KAK ändå medger att taxinäringen har en viktig plats i framtidens städer, vilket ju var en viktig poäng med vår artikel. Vi tycker det är viktigt att våra politiker också har denna inställning. Taxi är ett allmänintresse och det är i lagtexter definierat som kollektivtrafik. Vi tycker att detta behöver bli tydligare i exempelvis upphandlingar av kollektivtrafik och när man diskuterar taxis tillgång till kollektivkörfält och dispens från trängselskatt.

I taxibranschen arbetar vi nu med att möta framtidens krav på modern mobilitet i våra städer. Vi vet att det inte kommer att vara hållbart med en fortsatt ökning av privatbilar när klimatmålen ska nås och luftkvaliteten förbättras. Vi är redo att ta ett större ansvar som en aktör inom kollektivtrafiken som kan fylla ett stort behov vid kombinationsresor i staden och i nyproducerade stadsdelar där övrig kollektivtrafik dröjer. Miljöbilar har länge varit en självklarhet för oss, de autonoma bilarna kan också bli en viktig del av taxibranschens framtida tjänsteutbud.

Vi efterlyser dock tydligare signaler från städernas politiker. Framtiden behöver inte vara så långt borta som de kanske tror. Det handlar snarare om att agera.

DN debatt