Taxi i ny roll ersätter egen bil

Det vi ser är samma gamla gator med köer av privatbilar, ofta fossildrivna, och oändliga rader av bilparkeringar. Kollektivtrafiken består till stor del av bussar som är dyra i drift för att de fastnar i köerna i rusningen och går halvtomma när det inte är rusning, skriver förbundsdirektör Claudio Skubla och förbundsordförande Peter Norman i Norran Debatt 4/6.

Politikerna pratar gärna om de framtida städernas smarta mobilitet. Men det vi ser är samma gamla gator med köer av privatbilar, ofta fossildrivna, och oändliga rader av bilparkeringar. Kollektivtrafiken består till stor del av bussar som är dyra i drift för att de fastnar i köerna i rusningen och går halvtomma när det inte är rusning. Därför är det bra att Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige, i sin debattartikel på norran.se (28/5 2017) slår fast att trängselproblematiken inte kan lösas med elbilar.

Vi är i stället övertygade om att taxi kan vara en del av lösningen för att möta de samhällsutmaningar som vi står inför – men inte på egen hand. På många ställen i landet finns redan en anropsstyrd kollektivtrafik med taxi där resenärer beställer turer från en turlista när de behöver åka. En rundringning som Svenska Taxiförbundet låtit göra bland de landsting och regioner som har denna tjänst visar att resenärerna uppskattar den samtidigt som samhället sparar pengar när man undviker att de stora bussarna går halvtomma eller tomma.

Även de traditionella taxitjänsterna är attraktiva alternativ för privatbilister. Taxi fungerar utmärkt som del av kombinationsresor där buss eller cykel kan utgöra andra delar. Med allt fler som cyklar kan dock kollektivtrafiken få svårt att erbjuda alternativ när cyklister väljer att ställa cykeln vid dåligt väder eller kyla under vinterhalvåret.

Taxi är här en utmärkt lösning för att möta ett växande behov av flexibilitet.

Vi har fem förslag på hur städerna kan få färre privatbilar:

1. Bygg staden efter framtidens mobilitetstjänster. Satsa på en trygg och kapacitetsstark cykelinfrastruktur separerad från biltrafiken eller bilfria gator med dispens för exempelvis taxi och hemkörningstjänster. Fler lastfickor i stadskvarteren där förare kan hämta och lämna passagerare på ett trafiksäkert sätt är ett annat förslag som vi gärna skulle vilja se förverkligat.

2. Satsa på anropsstyrd kollektivtrafik med taxi. Dagens upphandlingar av kollektivtrafik fokuserar för mycket på stora, dyra bussar, även på linjer med få resenärer. När till exempel Arboga kommun ersatte den linjebundna busstrafiken med anropsstyrd kollektivtrafik med taxi halverades kostnaderna samtidigt som nyttjandegraden och kundnöjdheten ökade.

3. Inför ett gemensamt betalningssystem för taxi och övrig kollektivtrafik. Ett gemensamt betalsystem kan knytas till kollektivtrafikkortet. Här finns möjlighet att införa en egenavgift som betalas av resenären. I till exempel Arboga kommun betalar resenärerna ett fast lågt pris om 20 kronor per taxiresa.

4. Tillåt taxi i kollektivkörfälten. Det skulle göra taxiresan smidigare, pålitligare och billigare och bör därför gälla samtliga fält.

5. Inför ett skatteavdrag för den som väljer ett liv utan egen bil. På samma sätt som det finns rot- och rut-avdrag bör det finnas ett avdrag för taxi och andra mobilitetstjänster för den som inte äger en bil.

Peter Norman
förbundsordförande Svenska Taxiförbundet

Claudio Skubla
förbundsdirektör Svenska Taxiförbundet

 

GP debatt